4483-İnceleme Süresi ve incelemenin başlangıç tarihi nedir? 4483 Sayılı yasa da süre onay tarihi itibariyle başlar, bu konuda danıştayın kararı var ve onay en kısa sürede ön incelemeciye zimmetle verilir,ön incelemecinin teslim tarihi değil de onay tarihini baz alarak işlem yapmalı, süre yetmiyorsa ön incelemeci direk bir onay alabilir....