Tarihi Kabataş ve çevresinin ilk çağlardan beri yerleşime açık olduğu tahmin edilmektedir. Çevrede rastlanan kaya mezarları bu tezi doğrular niteliktedir. Bu mezarlar halen Mağara tepesinde bulunmaktadır. Bölgede bir süre...