Tarihi Kabataş ve çevresinin ilk çağlardan beri yerleşime açık olduğu tahmin edilmektedir. Çevrede rastlanan kaya mezarları bu tezi doğrular niteliktedir. Bu mezarlar halen Mağara tepesinde bulunmaktadır. Bölgede bir süre Roma İmparatorluğu egemen olmuş, M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu?nun ikiye ayrılmasıyla bölge toprakları daha sonra Bizans olarak adlandırılacak Doğu Roma...